Nye regler for gasinstallationer i campingvogne og autocampere


NYE REGLER FOR GASINSTALLATIONER I CAMPINGVOGNE OG AUTOCAMPERE

Gasinstallationer i campingvogne og autocampere skal udføres i henhold til en række standarder og regler:

Δ Det danske Gasreglement, afsnit B-3
Δ DS/EN16129, samt Annex D til denne standard, vedrørende regulatorer og tilslutninger hertil
Δ DS/EN1949, som vedrører gasapparater og installation i campingvogne og autocampere
Δ DS/EN16436-1/2, vedrørende gasslanger

Nedenfor beskriver vi de vigtigste nye forhold, du skal være opmærksom på.

MÆRKNING

Produkterne skal fortsat være DG godkendt og mærket med både DG nummer og EN nummer.

REGULATORER I HENHOLD TIL DS/EN16129, ANNEX D

Der gælder særlige regler for caravanregulatorer, som er anderledes end regler for regulatorer generelt. Blandt andet har caravanregulatorer en overtryksventil, som aflaster, hvis trykket i installationen overstiger 150 mbar. Det betyder, at caravanregulatorer ikke må bruges indendørs eller i fortelte.

Caravanregulatorer skal give 30 mbar nominelt tryk, alle andre lavtryksregulatorer skal give 29 mbar.

OVERTRYKSVENTIL

I henhold til DS/EN1949 pkt 6.3 skal alle lavtryks-caravanregulatorer have en overtryksventil, der aktiveres ved et tryk over 150 mbar.

TESTPOINT

I henhold til DS/EN1949 og Sikkerhedsstyrelsens anvisning skal der monteres et testpoint så tæt på regulatoren som muligt. Testpointet skal derefter anvendes ved lækagetest af installationen.

Et testpoint har to funktioner:

Δ Skal beskytte mod tryk baglæns ind i regulatoren under lækagetest, da det kan beskadige regulatorens funktion
Δ Skal have en ventil for tilslutning af trykprøveapparatet

Testpoints fra Kosan Gas har en lukkeventil på regulator siden, som kan betjenes med en skruetrækker, samt en automatisk ventil for trykprøveapparatet, som åbner, når der sættes tryk på, og lukker, når der ikke er tryk på. Alle regulatorer og omskiftere fra Kosan Gas leveres med integreret testpoint. Vægregulatoren til 1 flaske er konstrueret sådan, at der ikke er brug for en lukkeventil.

GASSLANGER

Tilslutningsslanger skal have en længde på max. 400 mm i henhold til DS/EN1949. I særlige tilfælde, hvor man har et udtræk på gaskassen, kan slangen mellem gaskasse og vogn være max. 750 mm lang. I denne situation skal der laves en ”fast” installation i gaskassen med rørføring og væg-gennemføring i gaskassen. Anvisninger kan findes i DS/EN1949. Slangerne skal være godkendt til -30°C, klasse 2 for lavtryk og klasse 3 for højtryk.

GODKENDELSESMÆRKNING AF SLANGER

Kosan Gas anbefaler, at installatører monterer et godkendelsesmærkat på slangerne, som gælder 2 år ad gangen, så det er dette mærkat, der angiver næste udskiftning, fremfor det årstal, der er trykt på slangen. Herved undgås ressourcespild og kassering af ellers udmærkede slanger fra ”sidste år”.

SLANGETILSLUTNINGER

Kosan Gas anbefaler at følge DS/EN16129 annex D, som foreskriver 1/4” links gevind ved tilslutning af slange til regulator. Det giver sikkerhed for, at campisten ikke får problemer med myndigheder i andre EU-lande vedr. regulatoren. Det har også den fordel, at det er nemt at skifte til en lokal Annex D caravanregulator, hvis campisten er nødsaget til at bruge udenlandske gasflasker med en anden ventiltype.

Vi vedhæfter ligeledes skrivelse fra CampingBranchen
Seneste nyt
24.9.21
Isabella AIR Cirrus North 400 - se det opslået i butik!
Luftforteltet Cirrus North er en kombination af klassisk Isabella-design, materialer......
Kalender
1.9.21 - 31.10.21
Har din campingvogn fået en skade??
Har din campingvogn fået en skade, så hjælper vi gerne med reparation af...
LE Camping  |   Industrivej 13-15  |   9900  Frederikshavn  |   98 47 91 11   |   info@le-camping.dk