Persondataforordningen (GDPR)


Persondataforordníng (GDPR)

Håndtering af persondataforordningen hos LE Camping

Dataansvar:

Vi tager din databeskyttelse alvorligt og sørger for behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores dataansvarlige er:

Ulla Mortensen
Email: info@le-camping.dk
Tlf.: 98479111

Indsamling og behandling af persondata.

Køb af campingvogn/trailer:

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål som f.eks. fuldmagt til indregistrering af campingvogn/trailer eller andre administrative formål.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondataoplysninger og vi videregiver disse oplysninger til synshallen/SKAT, for indregistrering af køretøjet.

Du afgiver persondataoplysninger hvis du ønsker finansiering af dit køb og vi indsamler disse persondataoplysninger på et ansøgningsskema til brug for finansieringsselskabet – disse oplysninger/dette skema videregiver vi, med dit samtykke, til vores finansieringspartnere.

Vi har ikke kendskab til at disse oplysninger kommer ud til tredjelande.

Vi videregiver ikke dine persondata/oplysninger til andre uden dit samtykke.

Kontaktoplysninger/persondata som f.eks. slutsedler/fuldmagt og bilag gemmes i 5 år.

Ansøgning om job:

Ansøgninger gemmes ikke.

Markedsføring:

På vores hjemmeside kan man tilmelde sig et nyhedsbrev og du kan når som helst ligeledes fra hjemmesiden afmelde dig dette nyhedsbrev.

Personaleoplysninger:

Vi indsamler og opbevarer personaleoplysninger, med den ansattes samtykke, på alle ansatte. Disse oplysninger gemmes i 5 år i eksternt arkiv. Vi videregiver disse personoplysninger/data til Dataløn, som varetager vores lønninger.

Sikkerhed:

Vi beskytter dine persondata med interne regler om sikkerhed, som indeholder instruktion og procedurer mod offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi sikrer vores webside og andre systemer ved hjælp af tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod tab, ødelæggelse, adgang, ændring eller distribution af dine data af uautoriserede personer. For at undgå datatab, laver vi dagligt back up af vores datasæt.  I tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder:

Du har ret til at få adgang til hvilke personoplysninger vi behandler om dig
Du har ret til at få ajourført og berigtiget de personoplysninger vi har om dig
Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Du har ret til at få slettet et allerede afgivet samtykke, medmindre det af lovgivningen er pålagt os, at skulle behandle disse personoplysninger.  

Spørgsmål og kommentarer til denne persondataforordning hos LE Camping kan rettes til:

info@le-camping.dk

Hvis du ikke får et tilfredsstillende svar fra os kan du klage til:

Datatilsynet, Borgergade 28,5., 1300 København K eller på dt@datatilsynet.dk
Seneste nyt
24.9.21
Isabella AIR Cirrus North 400 - se det opslået i butik!
Luftforteltet Cirrus North er en kombination af klassisk Isabella-design, materialer......
Kalender
1.9.21 - 31.10.21
Har din campingvogn fået en skade??
Har din campingvogn fået en skade, så hjælper vi gerne med reparation af...
LE Camping  |   Industrivej 13-15  |   9900  Frederikshavn  |   98 47 91 11   |   info@le-camping.dk